Religion og psykisk helse

Tid: 12.02.18

 Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør inviterer til kurs.
 

Religion, tro og spiritualitet er temaer som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i arbeid med flyktninger og innvandrere verken i helse- eller sosialt arbeid.

Forskning og erfaring viser at innvandrere og flyktninger som kommer fra religiøse samfunn tar opp religion og spiritualitet som tema i ulike sammenhenger og situasjoner, for eksempel på asylmottak, i bofelleskap for enslige mindreårige asylsøkere, i terapi og i helsetjenesten. I et sekulærsamfunn som Norge er ikke fagfolk godt forberedt på hvordan de responderer på slike temaer.

Målet med seminaret er å løfte opp temaer om religion, tro og spiritualitet i psykisk helsearbeid og si noe om hvilken betydning det har for flyktninger og innvandrere i integrasjonsprosessen og ved mestring av utfordrende livssituasjoner i eksil. Foredragsholderne skal belyse temaet ut fra forskning, erfaring fra terapeutisk arbeid (klinisk praksis) og et minoritetsperspektiv i forebyggende arbeid.

Gry Stålsett skal snakke om eksistens, tro og følelser i klinisk arbeid.

Stephanie Dietrich vil også presentere nyere forskning om religionens betydning for migranters fortolkning av egen livshistorie.

Leoul Mekonen skal snakke om betydningen av religiøse ledere og trossamfunn i forebyggende arbeid i innvandrermiljøer.

 

Du lærer om

  • Religion og religiøs tros betydning blant flyktninger og innvandrere
  • Hvordan man tar opp temaer relatert til religion og eksistensielle spørsmål i terapi
  • Forskning rundt migrasjon og psykisk helse
  • Mestring av migrasjonskriser gjennom religiøs tro og deltakelse i trossamfunn
  • Bruk av trossamfunn som en arena for forebyggende arbeid i minoritetsmiljøer

For mer informasjon og påmelding, klikk her, eller gå inn på www.r-bup.no og klikk deg inn påKurskalender
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no