VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Ønsker ny medlemskirke velkommen!

16.03.2015
Rådsmøtet ønsket i dag Den nordisk-katolske kirke velkommen som medlem i Norges Kristne Råd.

Det var et enstemmig Rådsmøte som 16.mars ønsket Den nordisk-katolske kirken (Dnkk) velkommen i fellesskapet i Norges Kristne Råd. 

Det var i 2012 at kirken søkte om medlemsskap i NKR. I forkant av Rådsmøtet 2013 ble det, i overenstemmelse med NKRs vedtekter, foretatt en høring blant medlemskirkene. Det kom ingen innvendinger mot medlemsskapet. Imidlertid var det på dette tidspunktet for sent å endre vedtektene slik at Dnkk kunne bli medlem. Årsaken til dette er kravet om minimum 1000 medlemmer eller mulighet til å inngå i en gruppe av medlemskirker. På årets Rådsmøte ble disse vedtektene endret, og dette muliggjorde at Norges Kristne Råd fikk et nytt medlem!

Vi ønsker Den nordisk-katolske kirke velkommen, og er glade og stolte over å være blant de kirkerådene i verden med bredest kirkelig oppslutning.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no